BELEDİYE BAŞKANININ GÖREVİNİN SONLANDIRILMASI İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?


Merhaba 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçim sürecinde ülkemiz gündeminde belediye başkanlarının hangi durumlarda görevden alınabileceği sorusu akıllara geldi, bende bu yazımda sizlerle atanmış bir belediye başkanının görevden alınabilmesi için gerekli koşulları kısaca özetleyeceğim.

1-Belediye başkanı mazeretsiz ve belirtisiz olarak 20 günden fazla terk etmesi halinde görevi  sona erer.

2- Seçilme yeterliliğini kaybetmesi halinde görevi son bulur.

3- Görevini sona erdirmesine engel bir hastalığının olması veya sakatlık geçirmesi durumunda İçişleri bakanının başvurusu üzerine Danıştay tarafından sona erdirilir.

4- Belediye başkanının bir önceki yıla ait faaliyet raporunun, belediye meclisinin ¾ çoğunluğu tarafından yeterli görülmemesi durumunda, bu tutanak (B.B yetersiz görüldüğüne dair) valiye gönderilir ve vali bu tutanağı gerekçeli görüşüyle birlikte Danıştaya gönderir. Danıştay yetersiz kararını haklı görürse B.başkanı başkanlıktan düşer.

5- Yine belediye meclis başkanı gensoru vardır.

Meclisin 1/3 ’ünün imzası gerekir. Gensoru görüşmeleri sonunda meclisin ¾’ ü belediye başkanı hakkında yetersizlik kararı verirse bu karar tutanağı valiye gönderilir. Valide gerekçeli görüşüyle birlikte dosyayı Danıştay’a gönderir. Danıştay haklı görürse başkanın başkanık görevi düşer.

Atanmış bir belediye başkanının görevinden azledilebilmesi için gereken şartları anlattım, bir sonraki yazımda görüşmek üzere.

Write a Message